เกมคุณลักษณะ

สัญลักษณ์ของเกม

หัวมังกร

สัญลักษณ์ รูปหัวมังกร แสดงว่าสัญลักษณ์นี้จะมีอัตราการจ่ายสูงสุดอยู่ที่ 10,000 บาท

หัวสิงโต

สัญลักษณ์ รูปหัวสิงโต แสดงว่าสัญลักษณ์นี้จะมีอัตราการจ่ายสูงสุดอยู่ที่ 5,000 บาท

รูปส้ม

สัญลักษณ์ รูปส้ม แสดงว่าสัญลักษณ์นี้จะมีอัตราการจ่ายสูงสุดอยู่ที่ 1,000 บาท

รูปอังเปา

สัญลักษณ์ รูปรูปอั่งเปา แสดงว่าสัญลักษณ์นี้จะมีอัตราการจ่ายสูงสุดอยู่ที่ 1,000 บาท

ซาลาเปา

สัญลักษณ์ รูปซาลาเปา แสดงว่าสัญลักษณ์นี้จะมีอัตราการจ่ายสูงสุดอยู่ที่ 300 บาท

ขนมจีบ

สัญลักษณ์ รูปขนมจีบ แสดงว่าสัญลักษณ์นี้จะมีอัตราการจ่ายสูงสุดอยู่ที่ 300 บาท

ประทัด

สัญลักษณ์ รูปประทัด แสดงว่าสัญลักษณ์นี้จะมีอัตราการจ่ายสูงสุดอยู่ที่ 200 บาท

โคมไฟจีบ

สัญลักษณ์ รูปโคมไฟจีบ แสดงว่าสัญลักษณ์นี้จะมีอัตราการจ่ายสูงสุดอยู่ที่ 200 บาท

ซากุระ

สัญลักษณ์ รูปดอกซากุระ แสดงว่าสัญลักษณ์นี้จะมีอัตราการจ่ายสูงสุดอยู่ที่ 50 บาท

ป้ายจีน

สัญลักษณ์ รูปป้ายจีน แสดงว่าสัญลักษณ์นี้จะมีอัตราการจ่ายสูงสุดอยู่ที่ 50 บาท

อัตราการจ่ายเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *