Dragon 8 จะมีการเล่นแบบอัตโนมัติ กล่องตัวเลือกจะปรากฏขึ้น สำหรับการเล่นอัตโนมัติเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อมีการเลือก และจะเล่นกับการตั้งค่าการเดิมพันปัจจุบันจนกว่าจะจบเกมทั้งหมด

สัญลักษณ์และการจ่ายเงิน

เงินรางวัล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *