Rhino Crash เป็นเกมสล็อตออนไลน์มือถือ สามารถที่จะเล่นผ่านหน้าเว็บก็ได้ สะดวกสบาย โดยเกมนี้จะมีธีมเป็นแรดมีลักษณะเด่นที่สุด คือ เขาบริเวณสันจมูกที่งอกแหลมยื่นยาวอกมา หรือว่าเราเรียกกันว่า นอ นั้นเอง  นอนั้นเป็นอาวุธในการพุ่งชนป้องกันตัวแต่แท้ที่จริงแล้ว นอของแรดนับว่าเป็นเขา

โบนัส และ Free Spin เกม Rhino Crash

ฟังก์ชันเกมสล็อต Live22 Rhino Crash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *