Bonsai คือ ต้นไม้ขนาดใหญ่จับมาย่อส่วนลงในกระถาง เป็นการทำให้ต้นไม้ใหญ่เล็กลงส่วนมากที่ใช้จะเป็นต้นไม้ประเภทยืนต้น แรกเริ่มเลยบอนไซนั้นมีถิ่นกำเนิดมากจากประเทศจีนเป็นการจัดสวนขั้นสูงในพระราชวังของจีน ต่อมาได้แพร่หลายออกไปในประเทศญี่ปุ่นและได้ถูกเรียกขานกันในภาษาญี่ปุ่นว่า “บอนไซ” ธีมของเกมต้นไม้ Bonsai of Riches เป็นต้นไม้ของชาวญี่ปุ่น ที่จะมาในเรื่องของโชคลาภ

รายละเอียดเกม Bonsai of Riches

กฏกติกา และ สัญลักษณ์ Progressive jackpot

กฏกติกา

Progressive jackpot

สัญลักษณ์ Free Spin Game และ สัญลักษณ์ Jackpot Game

Free Spin Game

Jackpot Game

สัญลักษณ์ Wild,Free Spin,Jackpot และ สัญลักษณ์การจ่าย

สัญลักษณ์ Wild สามารถใช้แทนสัญลักษณ์ทั้งหมดยกเว้น Free Spin Scatter & Jackpot Scatter Multiplier Wilds ปรากฏและตกจากบอนไซเท่านั้น
Free Spin

สัญลักษณ์ Free Spin 3 สัญลักษณ์หรือมากกว่า Free Spin Scatters จะเรียกใช้คุณสมบัติ Free Spin x8 และ x10 Wilds จะปรากฏในโหมด Free Spin เท่านั้น

สัญลักษณ์ Jackpot 3 สัญลักษณ์ต่อเนื่องทำให้ได้โอกาสรับเกมแจ๊คพ็อต

สัญลักษณ์การจ่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *